Lyrics - Aalavandhan film song kamal hasan, உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு

Aalavandhan film song kamal hasan


Movie Title : ஆளவந்தான்
Song Title : உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு
Lyricist : வைரமுத்து

ஆண் :
ஓஹ்ஹ்ஹ, உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,
உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,

பெண் :
ஓஹ்ஹ்ஹ,
உன் புகழுக்கு வான் பொறுப்பு,
பொறுமைக்கு மன்ன பொறுப்பு,
உன் குணத்துக்கு போன் பொறுப்பு,
குறும்புக்கு விரல் பொறுப்பு,

ஆண் :
உன் நிறத்துக்கு மலர் பொறுப்பு,
நெஞ்சுக்கு மலை பொறுப்பு,
குரலுக்கு குயில் பொறுப்பு,
குழைந்தைக்கு நான் பொறுப்பு,

உயிரே உயிரே,
என் உலகம் உனது பொறுப்பு,
உறவே உறவே,
உன் உதடு எனது பொறுப்பு,
உயிரே, உயிரே ...


உன் பார்வைக்கு பனி பொறுப்பு,
உன் பணிவுக்கு மலை பொறுப்பு,
உன் பார்வைக்கு பனி பொறுப்பு,
உன் பணிவுக்கு மலை பொறுப்பு,

பெண் :
உன் சிரிப்புக்கு இசை பொறுப்பு,
சிலிர்புக்கு இவள் பொறுப்பு,

ஆண் :
உன் அளவுக்கு சிலை பொறுப்பு,
உண் வளைவுக்கு நதி பொறுப்பு,

ஓஹ்ஹ, உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,

பெண் :
உன் புகழுக்கு வான் பொறுப்பு,
பொறுமைக்கு மன்ன பொறுப்பு,

ஆண் :
உன் நிறத்துக்கு மலர் பொறுப்பு,
நெஞ்சுக்கு மலை பொறுப்பு,

பெண் :
என் குளிருக்கு நீ பொறுப்பு,
குழந்தைக்கு நான் பொறுப்பு,


ஆண் :
உயிரை e உயிரே,
என் உலகம் உனது பொறுப்பு,
உறவே உறவே,
உன் உதடு எனது பொறுப்பு,
உயிரே, uyirae...


பெண் :
என் போர்வைக்கு நீ பொறுப்பு,
உன் வேர்வைக்கு நான் பொறுப்பு,
என் போர்வைக்கு நீ பொறுப்பு,
உன் வேர்வைக்கு நான் பொறுப்பு,

ஆண் :
கனவுக்க் u நீ பொறுப்பு,
தினவுக்கு நான் பொறுப்பு,

பெண் :
என் வரவுக்கு நீ பொறுப்பு,
உன் செல்லாவுக்கு நான் பொறுப்பு,

ஆண் :
உன் அழகுக்கு தாய் பொறுப்பு,
அறிவுக்கு தமிழ் பொறுப்பு,

பெண் :
உன் புகழுக்கு வான் பொறுப்பு,
பொறுமைக்கு மன்ன பொறுப்பு,

ஆண் :
உன் நிறத்துக்கு மலர் பொறுப்பு,
நெஞ்சுக்கு மலை பொறுப்பு,

பெண் :
என் குளிருக்கு நீ பொறுப்பு,
குழந்தைக்கு நான் பொறுப்பு,

ஆண் :
உயிரே உயிரே,
என் உலகம் உனது பொறுப்பு,
உறவே உறவே,
உன் உதடு எனது பொறுப்பு,
உயிரே, உயிரே ...

உயிரே ...

The topic on Lyrics - Aalavandhan film song kamal hasan is posted by - Mallu

Hope you have enjoyed, Lyrics - Aalavandhan film song kamal hasanThanks for your time

Tech Bluff